RIVERS STATE GOVERNMENT

State First Class Traditional Rulers

Rivers State has different classification of traditional rulers and the Government works in harmony with them all in ensuring a smooth governance process across board and to ensure that no group of persons is left behind for any reason. They aid in conflict resolution, resource mobilization, and sustenance of peace at the grassroots level.

First Class Traditional Rulers

H.M. King (Dr.) Dandeson Douglas Jaja JP, (Jeki V)

TREATY KING , AMANYANABO OF OPOBO

H. M. Edward Asimini William Dappa Pepple III CON, JP, Perekule XI

AMANYANABO OF GRAND BONNY KINGDOM

H. M. Flt. Lt. Robinson O. Robinson (Rtd) CON, JP

EZE EKPEYE LOGBO

H. Em.Sir (Dr.) Chukumela Nnam Obi II O.O.N, JP

OBA (EZE OGBA) OF OGBALAND

H. M. Mene Melford S. H. Eguru J.P

GBALA II, AMB.P, GBENEMENE KEN-KHANA KINGDOM

H.M. Disreal Gbobo Bob-Manuel II,

EKINEYE GBOBO OWUKORI IX, AMANYANABO OF ABONNEMA

H.M. King (Dr.) Samuel Ndiwe Amaechi J.P

ONYE-ISI AGWURU, IGBO KINGDOM

H.M. Eze Jonathan Omurugbuom Gabriel Amadi J.P

NYENWE-ALI ELELE OKINALI NI ELELE ALIMINI

H.M. (Dr.) Aaron Miller J.P

IKWUT XII, OKKAAN-AMA ,

H.Em. Senior Apostle Emmanuel N. B. Opurum M.F.R, GSSRS, J.P

OCHIE OF ETCHE LAND ONYE-ISI ETCHE

H.M. Prof. Theophilus J. T. Princewell C.F.R, J.P

AMACHREE XI, AMANYANABO OF KALABARI KINGDOM

H. M. King Samuel Oluka Ejire

ONE-EH-ELEME X

H.M. Sylvernus Egwuatu Ukaegbu

ONYE-ISI AGWURU OKEHI

H.M. Mene Williams Z. P. Nzidee J.P

GBENEMENE NYOR-KHANA

H.M. Eze Anele Orlu Oriebe

NYE-NWE-ALI AKPOR

H.M. Eze (Dr.) Leslie Nyebuchi Eke J.P

EZE GBAKAGBAKA, EZE OHA EVO III

H. M. Prof. Anele Uzondu Nwokoma

EZE EGI III (EZE OGBA-UKWU)

H.M. Nicholas Dickson Ibiebele

NIMENIBO LOKO IX, AMANYANABO OF OGU

H. M. Mene (Dr.) Monday K. F. Noryaa III J.P

GBENEMENE BABBE KHANA

H.M. Barr. Onyekachi Amaonmu J.P

EZE EBERIUGO IX OF EBERI OMUMA

H.M. Eze Bloessing Ahiazunwo Wagor J.P

NYE-NWE-ELI ISIOKPO

H. M. Eze Vincent Chituru Benson Okoh

NYE-NWE-ELI EMOHUA

H. M. Eze Sylvanus Nnah Nweake J.P

UMUIHUEZE

H.M. Eze Chike Amadi Worlu-Wodo J.P

EZE OHA APARA IV

H. M. Job William Okuruket Nnabiget XIV

OKAAN-AMA NGO

H.M. Kaleh O. Monday Obuge

ODA-ABUAN OF ABUA KINGDOM